Това е първият и най-важен етап от медицинската практика, целящ предпазване на пациента от редица вирусни, бактериални инфекции и паразитни инвазии. Една част от тези заболявания протичат тежко, а лечението им е трудно, често дори и невъзможно. Друга част са така наречените зоонози – заболявания, общи за животните и човека, които домашните любимци могат да предават на хората. Профилактичните мероприятия най-общо включват редовно третиране срещу вътрешни и външни паразити и ваксиниране още от най-ранна възраст.