Включва разнообразни методи и подходи. Стараем се заедно със стопаните да обсъждаме предложените от нас начини за лечение на животното и предполагаемия изход от заболяването, за да стигнем до общо решение.