Българското законодателство изисква микрочипиране и регистрация на домашните кучета. Всички чипирани при нас пациенти са въведени в националната база данни.